Ji̍t-pún yen

From Lohankhapedia
(Redirected from Ji̍t-phiò)
Jump to navigation Jump to search
日本yen
日本円
JPY Banknotes.png JPY coins 2.png
銀票銀角仔
ISO 4217
字母代碼 JPY
數字代碼 392
指數 0
額面
補助單位 (較細)
 ​1100 sen ()
 ​11000 rin ()
服數 遮貨幣名字的語言無複數佮單數的區別.
紀號 ¥
銀票 ¥1,000, ¥2,000 (discontinued, still legal tender);[1][2] ¥5,000, ¥10,000
銀角仔 ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
統計
使用者  日本
發行
中央
銀行
日本銀行
 網站 www.boj.or.jp
印說者 國立印刷局
 網站 www.npb.go.jp
造幣局 造幣局
 網站 www.mint.go.jp
評價
通貨膨脹 0.5% 2019-CPI
 資料 [3]

日本 (Ji̍t-pún)yen (日本語: 日本円) ()日本 (chîⁿ)四常 (Sù-siông) (hō͘) (lâng) (siá) ¥ (chò)記認 (kì-jīn)總是 (chóng--sī) () () (in)本國 (pún-kok),是寫做 (siá-chò)織的 (chit-ê)漢字 (hàn-jī)因為 (In-ūi)匯率 (hoē-lu̍t) (ê)關係 (koan-hē),日本錢的面額 (bīn-gia̍h) (chiâⁿ) (toā)銀角仔 (gîn-kak-á) (ū) ¥500-- (ê),若紙票 (choá-phiò) (kah) ¥10000--个。

日本錢是國際 (kok-chè)流通 (liû-thong)貨幣 (hoè-pè) (i)交易量 (kau-e̍k-liōng) (thong)世界 (sè-kài) ()3 (koân)

匯率[edit]

今的JPY的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD
XE。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD
fxtop。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. P. Sean Bramble (2004). Culture Shock!: Japan. Graphic Arts Center Publishing Company. p. 107. ISBN 9781558688520. 
  2. Akiko Kondo (September 6, 2006). "Unwanted and unloved, 2,000 yen bills find few fans". The Japan Times. February 19, 2020 khòaⁿ--ê. 
  3. "Statistics Bureau Home Page/Consumer Price Index". Stat.go.jp. February 20, 2020 khòaⁿ--ê.