Tâi-oân jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

台灣 (Tâi-oân)人物 (jîn-bu̍t)列單 (lia̍t-toaⁿ)列出 (lia̍t-chhut)有名聲 (ū-miâ-siaⁿ) (ê)台灣 (Tâi-ôan)人物 , ()限定 (hān-tiāⁿ) (tiàm)台灣出世 (chhut-sì) (lâng)才會使 (chiah-ē-sái)

A[edit]

B[edit]

CH[edit]

CHH[edit]

E[edit]

G[edit]

H[edit]

(I)[edit]

J[edit]

K[edit]

KH[edit]

L[edit]

M[edit]

N[edit]

NG[edit]

O[edit]

()[edit]

P[edit]

PH[edit]

R[edit]

S[edit]

T[edit]

TH[edit]

U[edit]

相關 (Siong-koan)的列單[edit]