Pak-Brabant Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Provincie Noord-Brabant
北Brabant省
Flag of the Netherlands.svg 荷蘭
North Brabant-Flag.svg Noord-Brabant 的省徽
省旗 省徽
Noord-Brabant ê ūi-tì só͘-chāi
省會 's-Hertogenbosch
女王專員
宗教 (1999) 公教 (67%)
新教 (7%)
面積
• 陸域
• 水域

4,919 km²
162 km²
人口 (2006)
• 總人口
密度

2,415,946
491/km²
省歌
ISO NL-NB
網站 www.brabant.nl

(Pak)Brabant (Séng) (荷蘭文 (Hô-lân-bûn): Provincie Noord-Brabant) ()荷蘭 (Hô-lân)南部 (lâm-pō͘) (ê)省份 (séng-hūn); 省會 (séng-hōe) (siat) () 's-Hertogenbosch (Choân)人口 (jîn-kháu)2,415,946 (lâng)