Sai-lâm-a

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Middle east.jpg

西南亞 (Sai-lâm-a), (Se-a, Se-lâm-a) ,亞洲 (A-chiu)大陸 (tāi-lio̍k) (ê)西南爿 (sai-lâm-pêng)地待 (tē-tāi)Europa (lâng)稱呼 (chheng-ho͘) ()中東 (Tiong-tang)

下跤 (Ē-kha)國家 (kok-ka) ()西南亞: