New Zealand

From Lohankhapedia
(Redirected from Niú-se-lân)
Jump to navigation Jump to search
New Zealand
New Zealand
Aotearoa
Flag of New Zealand.svg Coat of arms of New Zealand.svg
國旗 文章
國歌:
自然地理
(實際控制地區)
New Zealand 的所在
New Zealand 的所在。
首都 Wellington
上大城市 Auckland
面積
 • 國土面積: 268,021 km² 排世界第76th 名
時區 UTC+12

(夏令時: UTC+13)

人民生活
官方語言
人口
族群
人民號名 New Zealander
Kiwi (informal)
政治文化
政治制度 Unitary parliamentary constitutional monarchy
領導人
經濟實力
貨幣單位 New Zealand dollar ($) (NZD)
Gini係數 33.0(2014 年)
GDP (PPP) $173.2 billion[7] (2016 年)
GDP (名義上的) $169.9 billion[7] (2016 年)
平均GDP (PPP) $36,950[7] (2016 年)
平均GDP (名義上的) $36,254[7] (2016 年)
HDI 0.913 (2014 年)
國家資料
國家代號 NZ
網域名稱縮寫 .nz
國際電話區號 +64

New Zealand (英語 (Eng-gí)ho͘-im: /njuːˈziːlənd/ "Niu Jí-len-toh"),Māori ()號名 (hō-miâ)Aotearoa () (thang)翻譯 (hoan-e̍k) (chò) (Sin)西蘭 (Se-lân) (新西蘭), (Liú)西蘭 (紐西蘭), (ia̍h) (Niú)西蘭 ()大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu) (ê)國家 (kok-ka)

號名[edit]

荷蘭 (Hô-lân)探險者 (thàm-hiám-chiá)Abel Tasman ()1642 () () () (pún)所在 (só͘-chāi) ()Staten Landt原來 (goân-lâi)掠叫 (lia̍h-kiò) (chia) (Lâm)美洲 (Bí-chiu)男朋 (lâm-pêng) (bóe).[8] 1645年,荷蘭的地圖書 (tē-tô͘-su) (kái) (miâ)Nova Zeelandia (" (Sin)日蘭遮 (Ji̍t-lân-jia)"), (che) (tùi)荷蘭的省份 (séng-hūn)Zeeland號來的 (hō--lâi-ê).[9][10]短尾 (Té-bóe)英國 (Eng-kok)的探險者James Cook (koh)共號名英語化 (Eng-gí-hòa) (pìⁿ)New Zealand.[11]

New Zealand這个 (chit-ê)英語名 (Eng-gí-miâ)均勢 (kin-sè) (khah)流行 (liû-hêng)音譯語 (im-e̍k-gí) (chi̍t) (khoán)是紐西蘭 (紐西蘭),總是 (chóng-sī) ()台灣話 (Tâi-oân-ōe)一般 (it-poaⁿ) (kóng)兩西蘭。嘛有的 (ū-ê)翻譯 (ū) (chiàu)New意思 (ì-sù),變做新西蘭 (新 *)。其他 (Kî-tha)東洋 (Tang-iûⁿ) (sek)的音譯語閣有 (Giû)西蘭 (牛西蘭),新設蘭杜 (Siat-lân-tō͘) (新設蘭杜),新西蘭土 (Se-lân-thó͘),新地伊蘭土 (Tī-i-lân-thó͘) (新地伊蘭土),新則蘭土 (Chek-lân-thó͘) (新則蘭土),新則蘭地 (Chek-lân-tē) (新則蘭地) (téng)款。

有一款Maori式的號名是Aotearoa。總是Maori (lâng)歐洲人 (Au-chiu-lâng) (kòe) (hia)進前 (chìn-chêng)是m̄是有 (ēng) (chit) ()表示 (piáu-sī)規个 (kui-ê)今仔日 (kin-á-ji̍t)的New Zealand,是 (iáu) () (kài)清早 (chheng-chó)代誌 (tāi-chì)。較原始 (goân-sú)的意思,Aotearoa指名 (chí-miâ)New Zealand的北島 (Pak-tó).[12] Maori ()抑有 (pa̍t)稱呼 (chheng-ho͘)New Zealand主要 (chú-iàu)島嶼 (tó-sū)的名,包括 (pau-koat)號北島是Te Ika-a-Māui (chheng)南島 (Lâm-tó)Te WaipounamuTe Waka o AorakiNew Zealand地理學 (Tē-lí-ha̍k)李事會 (Lí-sū-hōe) ( New Zealand Geographic Board) 佇2009年的時,發見 (hoat-kiàn)國家毋捌 (m̄-bat) (tēng)觀風 (koan-hong)的南/北島號名, (sòa)佇2013年的時正式 (chèng-sek) (siat)北島號英語North Island (kap)Maori語Te Ika-a-Māui,南島號South IslandTe Waipounamu.[13]

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

註解 (Chù-kái)[edit]

 1. "God Save the Queen" is officially a national anthem but is generally used only on regal and viceregal occasions.[1][2]
 2. English is ade facto official language due to its widespread use.[3]
 3. Language percentages add to more than 100% because some people speak more than one language。 They exclude unusable responses and those who spoke no language (e.g。都young to talk).[4]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

書誌 (Su-chì)[edit]

 • Hay, Jennifer; Maclagan, Margaret; Gordon, Elizabeth (2008). Dialects of English: New Zealand English. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-2529-1. 

注跤 (Chù-kha)[edit]

 1. "New Zealand's National Anthems". Ministry for Culture and Heritage. 17 February 2008 khòaⁿ--ê. 
 2. "Protocol for using New Zealand's National Anthems". Ministry for Culture and Heritage. 17 February 2008 khòaⁿ--ê. 
 3. New Zealand Government (21 December 2007). International Covenant on Civil and Political Rights Fifth Periodic Report of the Government of New Zealand (PDF) (Report). p. 89. 15 November 2015 khòaⁿ--ê. In addition都the Māori language, New Zealand Sign Language is also an official language of New Zealand. The New Zealand Sign Language Act 2006 permits the use of NZSL in legal proceedings, facilitates competency standards for its interpretation and guides government departments in its promotion and use. English, the medium for teaching and learning in most schools, is a de facto official language by virtue of its widespread use. For these reasons, these three languages have special mention in the New Zealand Curriculum. 
 4. "2013 Census QuickStats about culture and identity – Languages spoken". stats.govt.nz. Statistics New Zealand. 8 September 2016 khòaⁿ--ê. 
 5. "Population clock". Statistics New Zealand. 14 April 2016 khòaⁿ--ê. The population estimate shown is automatically calculated daily at 00:00 UTC and is based on data obtained from the population clock on the date shown in the citation.
 6. "2013 Census – Cultural Diversity". Statistics New Zealand. 
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 "New Zealand". International Monetary Fund. 13 April 2016 khòaⁿ--ê. 
 8. Wilson, John (March 2009). "European discovery of New Zealand – Tasman's achievement". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. 24 January 2011 khòaⁿ--ê. 
 9. Wilson, John (September 2007). "Tasman's achievement". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. 16 February 2008 khòaⁿ--ê. 
 10. Mackay, Duncan (1986). "The Search For The Southern Land". Chū Fraser, B. The New Zealand Book Of Events. Auckland: Reed Methuen. pp. 52–54. 
 11. McKinnon, Malcolm (November 2009). "Place names – Naming the country and the main islands". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. 24 January 2011 khòaⁿ--ê. 
 12. Hay, Maclagan & Gordon 2008, p. 72.
 13. Williamson, Maurice (10 October 2013). "Names of NZ's two main islands formalised" (Press release). New Zealand Government. 1 May 2017 khòaⁿ--ê. 

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]