Thâu-ia̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Incubator-logo.svg趕緊來去Wikimedia Incubator邦忙寫閩南語版本的Wikinews。Wikinews-logo.svg
媠氣的文章 新聞紀事
Il Postino ("郵差 (iû-chhe)") ()1994 ()Italia導演 (tō-ián)Michael Radfordkàn (tok) (ê)影戲 (iáⁿ-hì)這片 (Chit-phìⁿ)架空 (kè-khang)影片 (iáⁿ-phìⁿ)干涉 (kan-sia̍p) (tio̍h)一个 (chi̍t-ê)Chile詩人 (si-jîn)Pablo Neruda (kap)一个 (siū) (i)影響 (éng-hióng)開始 (khai-sí) (tha̍k) (si) (siá) (si)提批的 (the̍h-phoe-ê)成做 (chiâⁿ-chò)朋友 (pêng-iú)故事 (kò͘-sū)主要 (Chú-iàu)演員 (ián-oân) (ū)Philippe NoiretMassimo TroisiMaria Grazia Cucinotta戲文 (Hì-bûn)是Anna Pavignano, Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli佮Massimo Troisi (chiū)Antonio Skármeta小說 (siáu-soat)Ardiente Paciencia會寫的 (koè-siá--ê)。 (讀全篇...)
Hsinta Power Plant.jpg
你敢知影..。 當年的6月14日
Doty.jpg
特色寫真 熟似Wikipedia佮Holopedia


The dunnock (Prunella modularis).jpg
Prunella modularis雀形目下跤的物種

翕相: Hobbyfotowiki

Commons等的高品質相片
Wikipedia-logo-v2-bw.svg

Wikipedia是1个自由內容網路百科全書。伊的目的是欲建立1套 "自由",免錢,都語的百科全書。 Wikipedia是網路頂上濟人使用的1个參考性質的網站; 伊的資源平均1日予人掠5千萬擺 [1]。除了傳統的百科全書詞條以外,又閣有包括著主要的新聞事件,農民力等等的內容。

Wikimedia基金會這个無致意欲趁錢的單位佇後壁支援一般性的管理佮操作。內容方面完全開放予眾人合作發展。內容大部分是世界濟濟國的人士鬥陣撨出來的結果。參加的人自願無定時開家己的時間寫作,製圖,修改,整理,討論,宣傳這个事工。

姊妹工事
Wikipedia的存在是因為有Wikimedia基金會,一个咧管理各種言語佮免費內容項目的非盈利組織:
其他版本

szy: