Adriatic Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Adriatic海的位置

Adriatic (Hái) (意大利語 (Ì-tāi-lī-gí): Mar Adriatico) ()地中海 (Tē-tiong-hái) (ê) (chi̍t) (phiàn)海域 (hái-he̍k); 區隔 (khu-keh)意大利 (Ì-tāi-lī)半島 (Poàn-tó) (kap)Balkan半島