James Oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
James灣

James (Oan) (英語 (Eng-gí): James Bay; 法語 (Hoat-gí): Baie James) () (chi̍t) (ê)位佇 (ūi-tī)Canada Hudson灣南爿 (lâm-pêng) (ê)海灣 (hái-oan); 屬於 (sio̍k-î)北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ)的一部分 (pō͘-hūn)