Sí-hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sí-hái

死海 (Sí-hái) (希伯來語 (Hi-pek-lâi-gú): יָם חַמֶלַח‎, yam ha-melaħ, "Kiâm Hái"; Qur'an A-la-pek-bûn: بَحْر ألمَيْت, baħrᵘ l- mayitⁱ, "Sí Hái") () (tiàm) ()西岸 (Sai-hoāⁿ)以色列 (Í-sek-lia̍t) (kap)約旦 (Iok-tàn)中央 (tiong-ng) (ê) (iâm) (ô͘)