Hudson Oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hudson灣的地圖

Hudson (Oan) (英語 (Eng-gí): Hudson Bay; 法語 (Hoat-gí): Baie d'Hudson) () (chi̍t) (phiàn)位佇 (ūi-tī)Canada東北部 (tang-pak-pō͘)Baffin () (kap)Labrador半島 (Poàn-tó)西爿 (sai-pêng) (ê)大型 (tōa-hêng)海灣 (hái-oan)