Barents Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Barents海

Barents (Hái) (荷蘭語 (Hô-lân-gí): Barentszzee; 英語 (Eng-gí): Barents Sea; 露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Баренцево море) () (chi̍t) (phìⁿ)位佇 (ūi-tī)Nô͘ (ui) (kap)露西亞 (Lō͘-se-a)北爿 (pak-pêng) (ê)北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ)緣海 (iân-hái)。 Barents海是 (í)荷蘭 (Hô-lân)航海家 (hâng-hái-ka)Willem Barentsz (lâi)號名 (hō-miâ)的。