Byeloye Hái

From Lohankhapedia
(Redirected from Bjeloje Hái)
Jump to navigation Jump to search
White Sea map.png

Byeloye (Hái) (英語 (Eng-gí): White Sea; 露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Бе́лое мо́ре; Suomi (): Vienanmeri, ì-sù ()pe̍h-sek ê hái) (ia̍h)號做 (hō-chò)蛇海 (Chôa-hái)/蛇灣 (chôa-oân) (蛇海/蛇灣,露西亞語: Залив змей)[1],是一片 (chi̍t-phìⁿ)位佇 (ūi-tī)露西亞 (Lō͘-se-a)北爿 (pak-pêng)北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ) (kap)Barents海 (ê)沿海 (iân-hái)嘛是 (Mā-sī)露西亞Karelia共和國 (Kiōng-hô-kok)Karelia (cho̍k)故鄉 (kò͘-hiong)

參考 (Chham-khó)[edit]

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. «Northern Scandinavia during the Middle Ages», part of « (In)honorem Evert Baudou» (1985), Sven Lundkvist

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]