Baffin Oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Baffin灣的位置

Baffin (Oan) (英語 (Eng-gí): Baffin Bay) () (chi̍t) (phiàn) (giap)佇咧 (tī-leh)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (chham)北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ)中央 (tiong-ng) (ê)海域 (hái-he̍k)