Aden Oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Aden灣
Gulf of Aden map.png
Map of the Gulf of Aden
位置 East Africa and Western Asia
座標 12°N 48°E / 12°N 48°E / 12; 48
類型 Gulf
流經國家
表面積 410,000 km2 (160,000 sq mi)[dubious ]
平均深度 500 m (1,600 ft)
上大深度 2,700 m (8,900 ft)
上懸溫度 28 °C (82 °F)
上低溫度 15 °C (59 °F)
定居點 AdenDjiboutiBerbera

Aden (oan) ()印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)Arabia半島 (Poàn-tó) (Yemenlâm-hōaⁿ) (kap)非洲 (Hui-chiu)Somalia中間 (tiong-kan)西北角 (Sai-pak-kak)經過 (keng-kòe)Bab-el-Mandeb海峽 (Hái-kiap) (hām)紅海 (Âng-hái)相接 (sio-chiap)

Persia灣出產 (chhut-sán) (ê)石油 (chio̍h-iû)常在 (chhiâng-chāi)經過Aden灣。

主要 (Chú-iàu)海港 (hái-káng)佇Aden (Yemen) 佮Berbera (Somalia)。