Ji̍t-pún-hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ji̍t-pún-hái

日本海 (Ji̍t-pún-hái) (日本海), ()號做 (hō-chò)朝鮮 (Tiâu-sián)東海 (Tang-hái) (朝鮮東海,조선동해), ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)邊仔海 (piⁿ-á-hái)

(Óa)日本海的國家 (Kok-ka)[edit]