O͘-hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
於海的地圖

於海 (O͘-hái) () (tiàm) ()歐洲 (Au-chiu) (kap)亞洲 (A-chiu)之間 (chi-kan) (ê) (hái)。於海 (sǹg)一个 (chi̍t-ê)內海 (lāi-hái)輕會 (kheng-koè)地中海 (Tē-tiong-hái)Aegean海濟濟 (chē-chē)海峽 (hái-kiap)終其尾 (chiong-kî-boé)連接 (liân-chiap)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)

()於海的國家 (kok-ka) (ū)露西亞 (Lō͘-se-a)TürkiyeSakartveloBulgariyaRomâniaUkrayina (téng)

參考 (Chham-khó)Montreux公約 (Kong-iok) (1936)。