Ionia Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ionia海的地圖

Ionia (Hái) (希臘語 (Hi-lia̍p-gí): Ιόνιο Πέλαγος; 意大利語 (Ì-tāi-lī-gí): Mare Ionio; Shqipëria (): Deti Jon) () (chi̍t) (phiàn)位佇 (ūi-tī)地中海 (Tē-tiong-hái) (ê)海灣 (hái-oan)