Suez Oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Suez灣
Gulf of Suez from orbit 2007.JPG
Visible bodies are the Gulf of Suez (west, left in photo), theGulf of Aqaba (east, right in photo), and theRed Sea (south, bottom left in photo)。 Photo dated February 2009。
Gulf of Suez map.jpg
位置 紅海
座標 28°45′N 33°00′E / 28.750°N 33.000°E / 28.750; 33.000
流經國家 Egypt
上大長度 314 km (195 mi)
上大闊度 32 km (20 mi)
平均深度 40 m (130 ft)
上大深度 70 m (230 ft)
西乃半島Aqaba灣 (東), Suez灣 (西)。

Suez (oan) (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): خليج السويس‎; Khalīǧ as-Suwais), (thàng)紅海 (Âng-hái) (ê)1 (ê)海灣 (hái-oan) ()西乃 (Se-nái)半島 (Poàn-tó)西岸 (sai-hoāⁿ)非洲 (Hui-chiu)大陸 (Tāi-lio̍k)東岸 (tang-hoāⁿ)1869 ()Suez運河 (Ūn-hô) (thong) (chûn)了後 (liáu-āu), Suez灣會當 (ē-tàng)值頭 (ti̍t-thâu)地中海 (Tē-tiong-hái)交通 (kau-thong)利便 (lī-piān)戰略 (chiàn-lio̍k)地位 (tē-ūi) (chin)重要 (tiōng-iàu)