Lōa-hō͘ lāi-hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
賴hō͘內海。

(Lōa)hō͘內海 (lāi-hái) (瀬戸内海 / せとないかい) ()一个 (chi̍t-ê)為在 (ūi-chāi)日本 (Ji̍t-pún)本州 (Pún-chiu)四國 (Sù-kok) (kah)九州 (Kiú-chiu)之間 (chi-kan) (ê)海域 (hái-he̍k)