Liân-ha̍p Ông-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from 聯合王國)
Jump to navigation Jump to search
大Britain佮北Ireland聯合王國
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Flag of the United Kingdom.svg Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
國旗 文章
書句: Dieu et mon droit
("天有上帝,我有權利")
國歌: 上帝保佑女王
tóng-àn:United States Navy Band - God Save the Queen.ogg
自然地理
(實際控制地區)
Liân-ha̍p Ông-kok 的所在
Liân-ha̍p Ông-kok 的所在。
首都 倫敦
面積
時區 UTC+0

(夏令時: UTC+1)

人民生活
官方語言 英語
政治文化
領導人


經濟實力
中央銀行 英蘭銀行
貨幣單位 英磅
Gini係數 31.6({{{Gini年}}} 年)
GDP (名義上的) 2.490萬億 (2013 年)
平均GDP (名義上的) 40879 (2013 年)
HDI 0.892 (2014 年)
國家資料
國家代號 GBR
網域名稱縮寫 .uk
國際電話區號 +44

(Tāi)Britain (kap) (Pak)愛爾蘭 (Ài-ní-lân)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (英語: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) () ()歐洲 (Au-chiu) (ê)1 (ê)國家 (kok-ka)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)叫做 (kiò-chò) "英國 (Eng-kok)" (英國, (tùi)英蘭 (Eng-lân)來的 (lâi--ê); 毋過 (m̄-koh)按呢 (án-ne) (kiò) () (chin)正確 (chèng-khak))。

聯合王國是4个邦國 (pang-kok) (country) 組成的 (cho͘-sêng--ê): 英蘭蘇葛蘭 (So͘-kat-lân)威力士 (Ui-le̍k-sū) ( (chit)3个佇Britain ()頂懸 (téng-kôan)) 佮北愛爾蘭 (佇愛爾蘭島 (Ài-ní-lân-tó)北爿 (pak-pêng))。

聯合王國是歐洲聯盟 (Liân-bêng)會員 (hōe-ôan)國家,毋過無 (iōng)euro (in)貨幣 (hoè-pè)英磅 (Eng-pōng)

聯合王國是1个 (ū)憲法 (hiàn-hoat)的王國; (i)頭人 (thâu-lâng)查某 (Cha-bó͘) (Ông)Elizabeth 2 (); 首相 (siú-siòng) (𤆬頭 (chhoā-thâu)部長 (pō͘-tiúⁿ)) 是Boris Johnson。聯合王國的首都 (siú-to͘)London