Artsakh

From Lohankhapedia
(Redirected from Artsakh Kiōng-hô-kok)
Jump to navigation Jump to search
Artsakh共和國
Արցախի Հանրապետություն
Flag of Artsakh.svg Coat of arms of Artsakh.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Artsakh 的所在
Artsakh 的所在。
首都 Stepanakert

Artsakh共和國 (Kiōng-hô-kok) (Armenia (): Արցախի Հանրապետություն) () (Lâm)Caucasus (ê) (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka) ()Nagorno-Karabakh (I)原來 (goân-lâi)Azerbaijan的一部分 (pō͘-hūn), 1991 ()Armenia支持 (chi-chhî)獨立 (to̍k-li̍p)