Kok-ka lia̍t-toaⁿ (Àn-chiàu tāi-lio̍k pâi-lia̍t)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

國家 (Kok-ka)列單 (lia̍t-toaⁿ): 按照 (Àn-chiàu)大陸 (tāi-lio̍k)排列 (pâi-lia̍t)


亞洲 (A-chiu)[edit]

伊利地 (I-lāi-tē)[edit]

美洲 (Bí-chiu)[edit]

北美洲[edit]

伊利地[edit]

(Lâm)美洲[edit]

伊利地[edit]

歐洲 (Au-chiu)[edit]

伊利地[edit]

非洲 (Hui-chiu)[edit]

伊利地[edit]

大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu)[edit]

其他 (Kî-thaⁿ) (ê)政治 (chèng-tī)單位 (tan-ūi)[edit]